ДГ 154 "Сбъдната мечта"
Детска градина в град София, кв. Слатина

Бюджет и отчет

Прикачени документи

Отчет за бюджета за първото тримесечие на 2024 г.
Годишен отчет на бюджета за 2023 г.
Отчет на бюджета за третото тримесечие на 2023г
Отчет на бюджета за второто тримесечие на 2023 г
Отчет за бюджета за първото тримесечие на 2023 г.
Годишен отчет на бюджета за 2022 г.
Отчет на бюджета за третото тримесечие на 2022г
Отчет на бюджета за второто тримесечие на 2022г
Отчет на бюджета за първо тримесечие на 2022г
Отчет на бюджета за четвъртото тримесечие на 2021 г.
Отчет на бюджета за третото тримесечие на 2021г.
Отчет на бюджета за второ тримесечие на 2021г.
Отчет на бюджета за първо тримесечие на 2021г.
Бюджет 2021г.
Отчет на бюджета за четвъртото тримесечие на 2020 г.
Отчет на бюджета за третото тримесечие на 2020г.
Отчет на бюджета за второ тримесечие на 2020г.
Отчет на бюджета за първо тримесечие на 2020г.
Отчет на бюджета за второ тримесечие на 2019
Отчет на бюджета за трето тримесечие на 2019г.
Отчет на бюджета за първо тримесечие на 2019г.
Бюджет на ДГ 154 за 2019г.
Годишен отчет за бюджета 2018г.
Годишен отчет за бюджета 2017г.
Годишен отчет за бюджета 2016г.