ДГ 154 "Сбъдната мечта"
Детска градина в град София, кв. Слатина

Плащане на такси по банков път

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,

 

Поради обявеното извънредно положение в РБългария, от 16.03.2020г.

 

ДГ154 „Сбъдната мечта“ е затворена до второ нареждане.

 

Информираме Ви, че дължимите такси за посещение, за изминал период,

 

можете да платите по банков път,на  банковата сметка на ДГ 154“Сбъдната мечта“.

 

Общинска банка АД

 

ул. „ Коста Лулчев“ бл.43

 

BIC: SOMBBGSF

 

IBAN: BG46SOMB91303117991100

 

Таксата, която дължите , може да проверите на сайта –roditel.eu

 

СРОКЪТ ЗА ПЛАЩАНЕ Е УДЪЛЖЕН!

 

Прилагаме образец на попълнено платежно нареждане към банката.

 

Лице за контакт Данка Лазарова касиер-домакин тел: 0882404510

 

Таксите за допълнителните образователни дейности се плащат  в

 

Детската градина.

 

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТА

 

От Ръководството