ДГ 154 "Сбъдната мечта"
Детска градина в град София, кв. Слатина

План за действие за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции