ДГ 154 "Сбъдната мечта"
Детска градина в град София, кв. Слатина

Екип

Директор: Галя Алексиева-Костадинова
Старши учители:

Таня Василева

Таня Димитрова

Румяна Даскалова

Цветелина Чавдарска

Мариана Корчева

Учители:

Соня Радева

Лилия Петришка

Камелия Константинова

Катерина Кабакчиева

Албена Добрева 

Музикален педагог: Албена Добрева
Финансов контрольор: Георги Василев
Старши счетоводител: Митка Манчорова
Касиер-домакин: Данка Лазарова
Помощник-възпитатели:

Димитрина Добрева

Тотка Салчева

Силвия Иванова

Виолета Димитрова

Иванка Ангелова

Милица Иванова

Главен готвач: Бойка Шкодрова 
Помощник-готвач: Ваня Лазарова
Общ работник:  Александър Димитров