ДГ 154 "Сбъдната мечта"
Детска градина в град София, кв. Слатина

Екип

Директор: Галя Алексиева-Костадинова
Старши учители:

Таня Василева

Таня Димитрова

Цветелина Чавдарска

Мариана Корчева

Учители:

Соня Радева

Мария Стоименова 

Мая Лачева

Камелия Константинова

Катерина Кабакчиева

Димитрина Добрева

Музикален педагог: д-р Борис Овнарски
Финансов контрольор: Георги Василев
Старши счетоводител: Митка Манчорова
Касиер-домакин: Силвия Иванова
Помощник-възпитатели:

Елена Григорова

Ива Тошева

Мария Стоименова

Ралица Косева

Иванка Ангелова

Димитрина Събева

Главен готвач: Цветанка Захаринова
Помощник-готвач: Анелия Якимова
Общ работник:  Александър Димитров