ДГ 154 "Сбъдната мечта"
Детска градина в град София, кв. Слатина

Екип

Директор: Галя Алексиева-Костадинова
Старши учители:

Таня Василева

Таня Димитрова

Румяна Даскалова

Цветелина Чавдарска

Мариана Корчева

Учители:

Соня Радева

Калина Ангелова

Камелия Константинова

Катерина Кабакчиева

Димитрина Добрева

Музикален педагог: д-р Борис Овнарски
Финансов контрольор: Георги Василев
Старши счетоводител: Митка Манчорова
Касиер-домакин: Силвия Иванова
Помощник-възпитатели:

Димитрина Добрева

Тотка Салчева

Мария Стоименова

Виолета Димитрова

Иванка Ангелова

Даниела Иванова

Главен готвач: Бойка Шкодрова 
Помощник-готвач: Ваня Лазарова
Общ работник:  Кирил Гюрнев