ДГ 154 "Сбъдната мечта"
Детска градина в град София, кв. Слатина

Новини

родителска среща набор 2020 г.

родителска среща
Съобщение - ДГ 154 Сбъдната мечта - София, Слатина

Съобщение

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини: – здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар; – ...
Съобщение за преустановяване на педагогическия процес в ДГ 154 - ДГ 154 Сбъдната мечта - София, Слатина

Съобщение за преустановяване на педагогическия процес в ДГ 154

Уважаеми родители, Във връзка със Заповед №РД-01-677/25.11.2020г. от Министерство на здравеопазването за въведени противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 23,30 часа на 27.11.2020г. до 21.12.2020г. в ДГ №154 „Сбъдната мечта“ се преустановява обучителният ...
Уведомления за отсъствия - ДГ 154 Сбъдната мечта - София, Слатина

Уведомления за отсъствия

1 и 2 група - служебна бележка уведомление отсъствия- подготвителна група 154 информирано ...

Информация за родителите!

В брой: 95, от дата 6.11.2020 г. на Държавен вестник е публикувано изменение на Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (обн., ДВ, бр. 46 от ...

Алгоритъм за действие при случай на COVID-19 в образователна институция

Алгоритъм за действие при случай на COVID-19 в образователна институция, може да видите ---> ...

Родителска среща

Покана до родителите на ...

Възстановяване на приема на деца в детската градина

Мерки за организиране на дейноста в ДГ 154 "Сбъдната мечта" след възстановяване на приема на деца ---> ТУК   Информирано съгласие родител ---> ...

Извънредно положение

  Нова виртуална ...

Плащане на такси по банков път

УВАЖАЕМИ  РОДИТЕЛИ,   Поради обявеното извънредно положение в РБългария, от 16.03.2020г.   ДГ154 „Сбъдната мечта“ е затворена до второ нареждане.   Информираме Ви, че дължимите такси за посещение, за изминал период,   можете да платите по банков ...

Oбявеното от Народното събрание извънредно положение

Уважаеми Колеги, Както знаете, съгласно Заповедта на министъра на здравеопазването, издадена във връзка с усложняващата се епидемична обстановка от разпространението на COVID-19 у нас и обявеното от Народното събрание извънредно положение, се преустановиха се учебните занятия в училищата и ...

Провеждане на процедура

Заповед за избор на ...

Уведомление родители

Уведомление родители
За Вас родители - ДГ 154 Сбъдната мечта - София, Слатина

За Вас родители

За Вас родители