ДГ 154 "Сбъдната мечта"
Детска градина в град София, кв. Слатина

Родителска среща

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Родителска среща за децата приети в първа група на ДГ №154 "Сбъдната мечта" набор 2019г.

и за децата набор 2019г. приети в 3 А група -филиал ДГ №154 "Сбъдната мечта" -блок 73 за учебната 2022/2023 година

ще се проведе на 08.09.2022г. /четвъртък/ в централната сграда на ДГ №154 "Сбъдната мечта"

на ул. Слатинска №60 от 18,00ч.

 

Прикачени документи

пОКАНА ЗА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА