ДГ 154 "Сбъдната мечта"
Детска градина в град София, кв. Слатина

За нас

 

 ДГ № 154”Сбъдната мечта” е общинска детска градина, открита през януари 1965 година. Вече 50години в нея грижовни учители възпитават, отглеждат и обучават деца от 3 до 7-годишна възраст. С работата си те са извоювали авторитета на детската градина и признанието на родители и деца. Много бивши възпитаници, станали родители, отново поверяват своите деца на грижите на персонала на ДГ № 154”Сбъдната мечта”.

       През изминалите години тук са работили хора, дали своя принос за изграждане на традициите в детската градина. Работещите сега учители ги продължават като внасят и нови идеи за поддържане доброто име на заведението.

       Тук малкото дете усвоява знания, научава истини, разрешава проблеми, прави избор. Ние даряваме нашите деца с грижа, обич и топлота. Отваряме вратите на знанието и заразяваме с нови знания. Работим с амбицията да възпитаваме истински добри хора, умеещи да общуват, да работят в екип, да разрешават конфликти , да бъдат толерантни. 

Всяко начало е важно, а началото на всяко от нашите деца – е бъдещето, което всички ние ще имаме!

       Нашата педагогическа философия е да затвърждаваме наученото чрез действие за резултати и за добро поведение в живота.

       В ДГ № 154 могат да се отглеждат 170 деца, разделени по възраст в 4 групи в централната сграда и 1 смесена група във филиала на детската градина.